✏︎ Embassee of Water

Embassee of Water, een platform voor water gerelateerde innovatie, heeft Visueeltjes gevraagd om een live tekenaar in te zetten tijdens de  ‘Design van Water’ masterclass van de DDW. Lokale overheden en kennisinstituten gaan in dialoog over de belangrijkste kwesties en waar kansen liggen voor verbetering en innovatie van water. De verschillende vraagstukken voor de basiskennis van water, water(eco)systemen en kringlopen zijn opgenomen in het visueel verslag. Het eindproduct dient de waterketen zichtbaar te maken met daarin rolverdeling van de verschillende partners die aantrekkelijk kunnen zijn voor de ontwerpers.

De opdrachtgever

vanderPolloffice

Het visueel verslag

De tekening is gebaseerd op water. De rand van het verslag is een waterleiding. Centraal in het midden onderscheiden de waterbubbels de verschillende topics uit de masterclass. De kleuren zijn gekozen in de huisstijl van World Design Embassees.

Contact ons

Bekijk ook deze cases

Aanmelden voor Visueeltjes nieuws.

Blijf op de hoogte van ons werk en laat uw e-mailadres achter.