✏︎ Levvel

Levvel heeft Visueeltjes gevraagd om met een visualisatie te verduidelijken hoe het gebiedsgericht werken in de specialistische jeugdhulp in Amsterdam er uit ziet. Daarnaast heeft Visueeltjes de gebiedsteams van Levvel inclusief de diversiteit aan professionals en ondersteuning gevisualiseerd.

De opdrachtgever

Levvel

Visualisatie

De visualisaties zijn uitgewerkt in de steunkleuren van Levvel in combinatie met een digitaal font. Het uiteindelijke resultaat is zowel digitaal als hard copy bruikbaar en bestaat uit twee pagina’s. Op de eerste pagina ‘Wat als een Amsterdammer hulp nodig heeft?’ met daarbij het palet aan mogelijke beschikbare hulp, van wijkteams tot kernpartner specialistische jeugdhulp. De tweede pagina is gericht op hoe de gebiedsteams van Levvel opgebouwd zijn en welke rollen en welke verhouding zij tot andere teams van Levvel hebben.
Contact ons

Bekijk ook deze cases

Aanmelden voor Visueeltjes nieuws.

Blijf op de hoogte van ons werk en laat uw e-mailadres achter.