LIVE VERSLAGLEGGING

Wij geloven dat informatie meer impact maakt op ons door dit te hangen aan visualisaties dat we allemaal herkennen. Visuele verslaglegging is een illustratieve opvoering die een vergadering, meeting of conferentie aanvult door de informatie die tijdens deze evenementen wordt gecommuniceerd ‘live’ visueel samen te vatten onder het oog van alle aanwezigen.

ARCHIEF

1. U HEEFT IETS TE VERTELLEN

Een verhaal, uw kennis, een presentatie, nieuwe bedrijfsdoelen of belangrijke cijfers. U mag aan het woord.

2. U HEEFT EEN PUBLIEK

Uw werknemers, uw team, uw zakelijke partners, uw workshop deelnemers, leden van de vergadering of bezoekers tijdens uw conferentie.

3. WIJ HEBBEN TEKENAARS

Wij tekenen live op locatie en zorgen zelf voor de tekenbenodigdheden. Afhankelijk van de grootte van uw plannen kunnen wij meerdere tekenaars inzetten.

4. WIJ VISUALISEREN

Wij luisteren mee en beginnen met tekenen onder alle aanwezigen. U bepaalt in hoeverre de visueel notulist zichtbaar is in uw programma. Als we meer input nodig hebben voor een helder verslag stellen we vragen.

5. WIJ DIGITALISEREN

Na afloop ontvangt u het visueel verslag digitaal in het gewenste formaat voor verdere interne communicatie en herbeleving van de gedeelde informatie.

6. U VERSPREIDT UW BOODSCHAP

Het visueel verslag is de manier om samen het doel voor ogen te houden. Deel het visueel verslag als referentie kader via uw nieuwsbrief, e-mail, Social Media, presentatie sheets of gedrukte media.

INSPIRATIE CAFÉ ✏︎ bij RIBW-Brabant

RIBW Brabant nodigde Visueeltjes uit om het 2 uur durend Inspiratie Café over het thema ‘ervaringskennis’ samen te vatten tot één tekening. Totaal 40 jongeren werden uitgedaagd om na te denken over bovenstaand thema om samen één visie voor en door jongeren te presenteren aan de gemeente.

VISIE PRESENTATIE ✏︎ bij Logistic Force

Logistic Force nodigde Visueeltjes in de voorbereiding uit van de presentatie ‘Samen naar 2020’ om de visie van de huidige bedrijfssituatie samen te vatten tot één tekening. Het visueel verslag werd ingezet tijdens de presentatie om de volledige route, van alle ontwikkelingen naar de gewenste toekomst, over te kunnen brengen.

PRIJZEN & TARIEVEN

Onze prijzen beginnen met een starttarief van 2 uur waarbij voorbereiding, materiaalkosten, afwerking, digitale nalevering en media advies voor verdere communicatie van uw visueel verslag standaard zijn inbegrepen. Wij rekenen voor elk uur bovenop het starttarief € 85,00 per tekenaar. Om u zo goed mogelijk te informeren vindt u hieronder de vier meest voorkomende visuele verslaglegging voorbeelden van klein naar groot. Elk verzoek vereist een andere visuele aanpak en media.  Indien uw idee er niet bijstaat, kan contact met ons al voor opheldering brengen.

IN MEETINGS

Ideaal voor plenaire bijeenkomsten van korte duur zoals alledaagse vergaderingen, een brainstormsessie, strategie bepaling en teamoverleg. Wij tekenen op de achtergrond, in het middelpunt of online om de visuele ondersteuning te zijn voor het dialoog in uw meeting.


2 uur live verslaglegging

op papier of iPad

1 visueel notulist

Totaal € 549,-

Exclusief 21 % BTW en reiskosten. Bekijk onze Algemene voorwaarden.

DE HELE DAG

Wij visualiseren ‘live’ tijdens uw dagprogramma op papier of met onze tablet om de sfeer van uw dag vast te leggen. Een amuserende manier om toe te voegen aan uw programma en om achteraf te herbeleven. Het resultaat is direct te zien bij afronding van de dag.


8 uur live verslaglegging

op papier of iPad

1 visueel notulist

Totaal € 1.036,-

Exclusief 21 % BTW en reiskosten. Bekijk onze Algemene voorwaarden.

BIJ EVENTS

Voor kennisdeling in grotere vorm zoals bij een congress, conferentie, procesontwikkeling, inspiratiedagen of college met minimaal twee notulisten die samen de kern van alle informatie vastleggen in begrijpelijke illustraties. Ideaal tijdens langdurige speeches en complexe onderwerpen.


4 uur live verslaglegging

op papier of iPad

2 visueel notulisten

Totaal € 1.283,-

Exclusief 21 % BTW en reiskosten. Bekijk onze Algemene voorwaarden.

IN GROEPEN

Wij zetten meerdere notulisten in als de deelnemers in meerdere brainstorms workshops en discussies worden opgedeeld. Elke groep gaat aan de slag met ieder een visueel notulist. Aan het einde kan de uitkomst per groep worden gepresenteerd met het visueel verslag.


4 uur live verslaglegging

op papier of iPad

4 visueel notulisten

Totaal € 2.366,-

Indien u in vier groepen werkt. Exclusief 21 % BTW en reiskosten. Bekijk onze Algemene voorwaarden.

INSPIRERENDE KENNISDELING

Kijken naar een tekenaar die informatie vastlegt terwijl deze in realtime ontstaan maakt impact. Met het kijkplezier verrijken we de groepsbeleving. Kiezen voor deze manier van kennisdeling zorgt voor meer betrokkenheid en een dieper denkproces.

BEDRIJFSWAARDIG

Visuele verslaglegging helpt de zaal te verbinden, te uiten en verder te gaan in nieuwe wegen voor uw bedrijf. Het vat een verhaal, uw kennis, een presentatie, nieuwe bedrijfsdoelen of belangrijke cijfers samen en brengt de essentie van gesprekken in verband terwijl ze gebeuren.

VERHOOGDE CREATIVITEIT

Het zien van gesproken woorden die worden getekend, versnelt de uitwisseling van ideeën, stimuleert de verbeelding om informatie anders te waarnemen en nodigt uit te reflecteren over ‘zien we hetzelfde?’

DE KERN VAN UW VERHAAL

We filteren wat we horen en structureren het verslag waardoor essentiële verbanden inzichtelijk wordt voor iedereen. Een visuele vertaling brengt informatie naar hun essentie om zo het grotere plaatje te begrijpen.

MEER INFORMATIE OPSLAG

Het bewaren en het ophalen van informatie wordt gemakkelijker als we naast tekst ook visuele ankers geven om de verbonden informatie in ons brein op te roepen. Ons brein slaat namelijk informatie op middels plaatjes.

ELK GEWENST FORMAAT

Het origineel kan ter grootte van een A2 tot muur worden opgezet en is direct beschikbaar om op een fysieke plek gezien te worden. De digitale versie van het visueel verslag kan in elke gewenste vorm worden opgeleverd voor online of voor het afdrukken tot het formaat A0.

Vraag gerust naar meer informatie over onze werkwijze en kosten. Dat mag via ons e-mailadres info@visueeltjes.nl of klik op de onderstaande knoppen.

Aanmelden voor Visueeltjes nieuws.

Blijf op de hoogte van ons werk en laat uw e-mailadres achter.